Dlaczego warto posyłać dzieci do przedszkoli

Dziecko, które znajdzie się w przedszkolu czasami przeżywa delikatny szok, ponieważ taka sytuacja jest poważną zmianą w życiu młodej osoby. Warto w tym zakresie stawiać na dobre rozwiązania, ponieważ placówek przedszkolnych jest wiele i nie każda z nich zapewni młodemu człowiekowi takie same warunki rozwoju. Dlatego trzeba podjąć decyzję z rozwagą, choć w zdecydowanej większości przypadków rodzice nie analizują sprawy zbyt intensywnie. Kluczowe kryterium decyzji o wyborze przedszkola to w przeważającej mierze jego fizyczna bliskość względem miejsca zamieszkania. Czy w ogóle samo posłanie dziecka do przedszkola jest słuszne? Eksperci zajmujący się rozwojem dzieci mówią jasno, że tak. Przede wszystkim dlatego, że pobyt w takiej placówce pozwoli dziecku nawyknąć do pewnych schematów i prawideł, które po pewnym czasie staną się normą w realiach szkolnych.

Można powiedzieć, że dla bardzo młodej osoby przedszkole to swoista próba generalna przed pójściem do szkoły i zdecydowanie opłaca się ją przejść. Niejako wyposaży to dziecko w atuty psychologiczne, których nie da się w żaden sposób wypracować – da się je uzyskać wyłącznie na drodze doświadczalnej. Dziecko w przedszkolu – wyłącznie zyska na tym czasie! Bardzo ważne jest, aby dziecko nawiązało dobry kontakt z rówieśnikami i aby przywykło do tego, że będą oni przez wiele lat obecni w jego życiu. Zaniedbanie tego aspektu może mieć bardzo różne i z reguły negatywne skutki. Dzieci, które nie były w przedszkolu, a potem zostały już w ramach realizacji obowiązku szkolnego rzucone na totalnie nieznany grunt, przechodziły z tego tytułu dużą traumę. Bywa, że poradzenie sobie z jej konsekwencjami zajmuje wiele lat i rzutuje na cały okres nauki w szkole.

Tego zdecydowanie lepiej uniknąć, dlatego właśnie tak istotne jest, aby dziecka nie trzymać w swoistej społecznej „izolacji”, ale dać mu szansę na poznanie innych aspektów rzeczywistości. Przedszkole ma również te plusy, że daje szansę zaznajomienia dziecka z różnymi tematami. Tam również realizowany jest swoisty program edukacyjno-wychowawczy, dostosowany rzecz jasna do psychofizycznych oraz intelektualnych możliwości młodej osoby. Potencjał w tym zakresie jest spory i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Warto wobec tego postawić na edukację przedszkolną, która na całym świecie zyskała uznanie i stała się normą we wszystkich rozwiniętych krajach. Kwestią otwartą zawsze pozostaje wybranie należytej placówki.

Opcji w tym zakresie jest bowiem całkiem sporo.