Jak zostać gwiazdą musicalową?

Musical to bez wątpienia bardzo specyficzny typ aktywności scenicznej, ponieważ wymaga od wykonawców różnych umiejętności. Jego interdyscyplinarność i łączenie ze sobą wielu sztuk sprawiają, że musicale to niebywale niesamowite widowiska. Nic więc dziwnego, że sporo osób chciałoby dołączyć do grona osób pracujących w teatrach muzycznych, jako że zatrudnienie to pełne jest wyzwań różnego rodzaju. Przede wszystkim warto tutaj zaznaczyć, że artysta musicalowy musi mieć opanowane trzy umiejętności – śpiew, taniec i grę aktorską. Oczywiście może on mieć je rozwinięte na różnym poziomie, jednakże prawdą jest, że w codziennej pracy na scenie przydają się one wszystkie. Biorąc pod uwagę specyfikę pracy aktora musicalowego, jest to dość niszowy zawód. Wymaga on bowiem pewnych konkretnych umiejętności i predyspozycji. Gwiazda musicalowa powinna przede wszystkim umieć śpiewać.

Wokal to bez wątpienia niezwykle istotny element całego show, ponieważ to właśnie sami aktorzy tworzą warstwę słowną muzyki, nadając jej kontekst i umieszczając w realiach danej sztuki. Same wybitne umiejętności wokalne to jednak nie wszystko, ponieważ muszą one iść w parze z dobrą koordynacją ruchową oraz pracą oddechu. Rzadko kiedy aktorzy musicalowi śpiewają w miejscu – zwykle ciągle znajdują się oni w ruchu, przez co powinni umieć łączyć śpiew z poruszaniem się.

Co powinien potrafić aktor musicalowy?

Oprócz wspomnianego wyżej śpiewu, każda gwiazda musicalu powinna mieć chociażby w stopniu podstawowym opanowaną sztukę tańca. Jest on niezbędny na deskach wszystkich teatrów muzycznych i wprowadza potrzebną historii dynamikę i płynność. Oczywiście warto tutaj zaznaczyć, że nie każdy musi być specjalistą w każdej dziedzinie. Na przykład, jeśli jakiś aktor fenomenalnie śpiewa, ale nieco gorzej tańczy, nie skreśla to go od razu. Całą grupę wykonawczą dzieli się bowiem na podgrupy, dzięki czemu jedni aktorzy brylują w tańcu, inni natomiast w śpiewie.

Pozwala to na dywersyfikację charakterów postaci granych w musicalu i sprawia, że aktorzy mogą wykazać się w swojej dziedzinie. Niewątpliwie to właśnie umiejętności aktorskie wymagane są od wszystkich aktorów musicalowych. Jakby nie patrzeć, to cały czas sztuka, którą przedstawiają ludzie, zatem każdy powinien posiadać chociażby te minimalne kompetencje aktorskie. W każdym show oprócz postaci pierwszoplanowych bardzo ważną rolę odgrywają także te drugo i dalszoplanowe. Przez to obowiązek obycia z warsztatem aktorskim jest jak najbardziej wskazany, ponieważ pozwoli na stworzenie bardzo spójnego i prawdziwego widowiska. Choć wymagania stawianie aktorom musicalowym wydają się dość duże, warto próbować swoich sił w teatrach muzycznych. To bez wątpienia naprawdę interesująca praca, która niekiedy jest przygodą życia. Możliwość obcowania z tak wieloma różnymi ludźmi, których łączy sztuka pozwala na nabycie pewnej wrażliwości oraz kreatywnego podejścia.