Muzyka i taniec w rozwoju dziecka

Dzieciom już od najmłodszych lat wpajane jest, że warto się uczyć i że nauka z pewnością zaprocentuje. To właśnie przez to skupiają one uwagę na rozwijaniu swoich umiejętności humanistycznych bądź też ścisłych. W kompleksowym kształceniu, wszyscy powinni jednak mieć dostęp również do sztuki, ponieważ to właśnie ona uczy wrażliwości i rozwija artystycznie. Nie da się ukryć, że w przedszkolach i zerówkach prawie zawsze spotkać można się z zajęciami rytmiki. Im jednak wyżej w szczeblach edukacji, tym jest jej zdecydowanie mniej. Tłumaczy się to brakiem czasu na realizację programu czy też trywializowaniem go.

Działa to niestety na szkodę uczniów, którzy to skazani są jedynie na treściwe i edukacyjne zajęcia, a nie mają szansy uczestniczyć w czymś bardziej kreatywnym i twórczym. Wprowadzając do kanonu nauki muzykę oraz ćwiczenia rytmiczne pozwolimy osiągnąć, szczególnie małym dzieciom, wiele bardziej skoordynowane ruchy. Poza tym, osoby obyte z muzykę często osiągają lepsze wyniki w nauce, a także charakteryzują się dobrym poczuciem rytmu. Muzyka podczas zajęć bywa również środkiem dyscyplinującym oraz ułatwiającym wykonywanie ruchów w określonym czasie. Poza tym, pobudza ona nas emocjonalnie i stwarza nastrój, dzięki któremu zmniejsza się znużenie i zmęczenie. Nie da się ukryć, że taniec i muzyka dają nam nie tylko dobre samopoczucie, ale też radość.

Warto też wspomnieć, że zajęcia z wykorzystaniem muzyki mogą także zmniejszać napięcie, stres oraz poziom agresji wśród dzieci i młodzieży.

Jak wyglądają zajęcia muzyczno-ruchowe?

Podczas prowadzenia tego typu zajęć należy przede wszystkim skupić się na odpowiednim doborze muzyki. Aby spełniała swoją rolę, powinna być dopasowana do charakteru konkretnych ćwiczeń ruchowych lub też tańca. Poza tym, warto tutaj też zaznaczyć, że całkowicie inaczej będą wyglądały zajęcia tego typu w przedszkolu i w liceum. Przedszkole czy zerówka to przede wszystkim miejsca, gdzie dzieci mogą oswajać się z wieloma rzeczami. Jedną z nich jest oczywiście muzyka oraz taniec, które to wspomagają prawidłowy rozwój dziecka.

Dzięki tego typu lekcjom rozwija się ich słuch muzyczny oraz koordynacja ruchowa, które to z pewnością przydadzą się w przyszłości. Warto też zaznaczyć, że taka aktywność fizyczna nie wprowadza elementu rywalizacji, który to na dobre pojawia się dopiero w szkołach podstawowych. Kolejne stopnie edukacji otwierają przed dziećmi i młodzieżą coraz to ciekawsze formy aktywności muzyczno-ruchowej. Wśród nich można wymienić chociażby bardzo popularny wśród dziewczyn aerobik oraz gimnastykę artystyczną. Zajęcia te często wykorzystywane są również do rywalizacji międzyszkolnej, która buduje ducha sportu oraz motywuje do jeszcze większego wysiłku. Wiele nauczycieli decyduje się na tego typu zajęciach nauczać elementów tańców – zarówno tych współczesnych jak i ludowych.

Pozwala to dzieciom i młodzieży na odkrywanie swoich pasji oraz daje pewne podstawy teoretyczne danych stylów.