Realia polskiej emerytury

www.dobermann-adoracja.pl

Można sporo mówić o seniorach i leczeniu chorób wieku starczego w ogólnym ujęciu ludzkim. Warto jednak odwołać się również do rodzimych realiów, które mają przecież bardzo konkretny charakter. Zdecydowana większość osób starszych w naszym kraju jest zmuszona funkcjonować w bardzo konkretnych warunkach socjalnych i czasami są to warunki ciężkie. Niskie emerytury i brak wsparcia ze strony bliskich (nierzadko spowodowany ich brakiem) nie dają najlepszych warunków do tego, aby wieść godne i szczęśliwe życie.

Koszty zakupu leków, które w pewnym wieku okazują się nieodzowne, pochłaniają czasami lwią część świadczenia, a przecież trzeba jeszcze opłacić rachunki, mieć coś na jedzenie i środki czystości. Sytuacja ekonomiczna wielu seniorów w naszym kraju jest naprawdę nie do pozazdroszczenia. W takim kontekście ciężko jest radzić sobie z dolegliwościami, które mogą wystąpić z dużą dozą prawdopodobieństwa. W znacznie lepszym położeniu są ci, dla których pełną miłości pomoc zaoferuje rodzina.

Oby takich szczęśliwych seniorów było jak najwięcej.

badanie wzroku w Bydgoszczy