Stadnina Huculskich

Stadnina Huculskich powstała w 1856 roku w Łuczynie. Działała jednak tylko przez szesnaście lat – po tym czasie została zlikwidowana. Jednak wciąż wzrastało zainteresowania końmi, dlatego też podjęto decyzję o reaktywacji stadniny. Miało to miejsce w 1877 roku. Już w 1899 roku odbył się pierwszy pokaz koni, który aż do wybuchu pierwszej wojny światowej był imprezą cykliczną. Aż do drugiej wojny światowej zarejestrowanych było ponad osiemset klaczy huculskich.

Po zakończeniu drugiej wojny światowej stadnina była w rozsypce, na terenie całego kraju nie było też żadnej zorganizowanej hodowli koni. W latach 50. stadnina zaczęła działać pod nazwą Stadnina Koni Siary. Owczesną stadninę tworzyło kilka odrębnych zakładów, była to m. in. gorzelnia oraz zakład mechaniczny i ośrodek szkoleniowy.

Łącznie kompleks był w całości tworzony przez jedenaście obiektów, a cały jego obszar zajmował powierzchnię ponad dwóch hektarów, nie wliczając w to gruntów ornych, których było niemalże pięćset hektarów.

rasowe koty na sprzedaż www.protetykazebow.pl