Frania

Piekło anoreksji

Anoreksja, obok bulimii jest drugim, bardzo niebezpiecznym zaburzeniem odżywiania, które posiada podłoże nerwicowe. W tym